OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI O POW. 0,0500 HA OZNACZONEJ NR 18/15 POŁOŻONEJ W WITOSŁAWIU (RRG 6845.03.2011).

Mrocza, dnia 25 listopada 2011 r
Nasz znak: RRG 6845.03.2011

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku o godz. 11.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 205, zakończył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 0,0500 ha, oznaczonej nr 18/15, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, zapisanej w KW 18358 N, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 0,175 dt wartości żyta na 1 rok.
Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 6,00 dt wartości żyta na 1 rok.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Rafałowi Wieczorek, z uwagi najwyższą stawkę oferowanego czynszu dzierżawnego.
Imion i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej:
1.    Mieczysław Łukaszczyk – Przewodniczący
2.    Joanna Nickel – Z-ca Przewodniczącego
3.    Daniel Kończak – Sekretarz
4.    Łukasz Sucharski – Członek.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.

Wywieszono w dniu 28 listopada 2011
Zdjęto w dniu…………………………
metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (28 listopada 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (28 listopada 2011, 12:02:39)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (28 listopada 2011, 12:08:02)
Zmieniono: Modyfikacja pow. działki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1417