OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 44 POŁOŻONEJ W KAŹMIERZEWIE Z DNIA 08.04.2011 R.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony (RRG 6845.01.2011) na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 1,3500 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 44, na okres do 3 lat, położonej w Kaźmierzewie, zapisanej w KW 8275 N, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Do przetargu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci (2 osoby).
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 9,89 dt wartości żyta na 1 rok.
Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 51,99 dt wartości żyta na 1 rok.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Dariuszowi Gil, zam. w gminie Mrocza, z uwagi najwyższą stawkę oferowanego czynszu dzierżawnego.
Imion i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej:
1. Joanna Nickel – Przewodniczący
2. Daniel Kończak – Sekretarz
3. Anna Dziadosz – Członek.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (8 kwietnia 2011, 14:22:59)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (11 kwietnia 2011, 08:50:31)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1680