OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZ. NR 18/15 POŁ. W WITOSŁAWIU O POW. 0,0900 HA.

Mrocza, dnia 11 października 2010 r
Nasz znak: RRG 340-03/2010 r

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 11 października 2010 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, zakończył się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 0,0900 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, zapisanej w KW 18358 N, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Przetarg składał się z części jawnej i niejawnej.
Część jawną przeprowadzono w dniu 05.10.2010 r w godz. 10.00 – 10.15, natomiast część niejawną przeprowadzono w dniu 11.10.2010 r w godz. 10.00 – 10.15 w siedzibie tut. urzędu.
Oferent nie złożył wyjaśnień i oświadczeń.
Na ogłoszenie o przetargu wpłynęła 1 oferta.
Do przetargu został dopuszczony:
Pan Jacek Kitkowski, zam. 89-100 Nakło nad Notecia, ul. Rynek
Wymienienony wyżej oferent spełnił wszystkie wymagania formalne, zgodne z ogłoszeniem o przetargu oraz złożył ofertę w wymaganym terminie.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 0,18 dt wartości żyta brutto na 1 rok.
Stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 1 dt wartości żyta brutto na 1 rok.
Wybór oferty nastąpił w oparciu o proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Jackowi Kitkowskiemu, zam. Nakło nad Notecią.
Imion i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej:
1. Mieczysław Łukaszczyk – Przewodniczący
2. Joanna Nickel – Z-ca Przewodniczącego
3. Daniel Kończak – Sekretarz
4. Anna Dziadosz – Członek.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (12 października 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (12 października 2010, 11:29:07)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (21 czerwca 2011, 09:34:09)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1699