OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 44 POŁOŻONEJ W KAŹMIERZEWIE

Mrocza, dnia 11 października 2010 r
Nasz znak: RRG 340-04/2010 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 11 października 2010 roku o godz. 11.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, zakończył się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 1,1500 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 44, na okres do 3 lat, położonej w Kaźmierzewie, zapisanej w KW 8275 N, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Przetarg składał się z części jawnej i niejawnej.
Część jawną przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzono w dniu 05.10.2010 r w godz. 11.00 – 11.30, natomiast część niejawną przeprowadzono w dniu 11.10.2010 r w godz. 11.00 – 11.15 w siedzibie tut. urzędu.
Do przetargu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci (4 osoby)
Oferenci spełnili wszystkie wymagania formalne, zgodne z ogłoszeniem o przetargu oraz złożyli oferty w wymaganym terminie.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 2,60 dt wartości żyta brutto na 1 rok.
Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 32 dt wartości żyta brutto na 1 rok.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Dariuszowi Gil, zam. w gminie Mrocza, z uwagi najwyższą stawkę oferowanego czynszu dzierżawnego.

Imion i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej:
1. Mieczysław Łukaszczyk – Przewodniczący
2. Joanna Nickel – Z-ca Przewodniczącego
3. Daniel Kończak – Sekretarz
4. Anna Dziadosz – Członek.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (12 października 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (12 października 2010, 09:30:45)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (12 października 2010, 09:51:06)
Zmieniono: Korekta znaku sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1908