OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU DO CZĘŚCI NIEJAWNEJ PRZETARGU.

Mrocza, dnia 5 października 2010 r
Znak sprawy: RRG 340-04/2010 r

Na podst. § 19 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) informuję, że do części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, o pow. 1,1500 ha, poł. w Kaźmierzewie, gm. Mrocza, oznaczonej nr ewidencyjnym 44, zapisanej w KW 8275 N, z przeznaczeniem na produkcję rolną, zakwalifikowano oferty złożone przez:
1. Pana Dariusza Gil
2. Pana Kazimierza Wronkowskiego
3. Pana Jacka Bilickiego
4. Pana Jana Nyka.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (6 października 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (6 października 2010, 09:35:42)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (6 października 2010, 09:52:14)
Zmieniono: modyfikacja znaku sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200