INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR II/2010

Mrocza, dnia 5 października 2010 r
Nasz znak: RRG 340-02/2010 r

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR II/2010

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 5 października 2010 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, został przeprowadzony drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 0,0450 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, zapisanej w KW 18358 N, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar – 0,09 dt wartości żyta za 1 rok.

Na ogłoszenie o drugim przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Imion i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej:
1. Mieczysław Łukaszczyk – Przewodniczący
2. Joanna Nickel – Z-ca Przewodniczącego
3. Daniel Kończak – Sekretarz
4. Anna Dziadosz – Członek.

Komisja stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r, NR 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) postanowiła, że zostanie przeprowadzony kolejny przetarg.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mrocza.pl.

Na tym informację zakończono.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (5 października 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (5 października 2010, 14:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1639