Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu o łącznej powierzchni 1,4976 ha obręb ewidencyjny Mrocza

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490
Pobierz ogłoszenie (202kB) pdf
Mapa (107kB) pdf
Oswiadczenie - warunki przetargu.odt (12kB) plik
Klauzula informacyjna_przesłanka zgody - umowa przetarg (6).docx (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (14 marca 2024)
Opublikował: Arleta Fridehl (15 marca 2024, 07:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183