Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszych przetargach pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kaźmierzewie (nr 98/5) i Witosławiu (nr 64) z dnia 11 września 2020r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).


Pobierz ogłoszenie (250kB) pdf
Klauzula informacyjna (11kB) word
Pobierz wzór oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (12kB) plik
Pobierz wzór oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (12kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (11 września 2020)
Opublikował: Arleta Fridehl (11 września 2020, 11:14:40)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (15 października 2020, 12:55:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 672