Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 16 września 2013r.


Ogłoszenie o wyniku przetargu

 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia  16 września  2013r  o godz. 10³° w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty IV przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  położone w Mroczy ul. Piastowska i ul. Celtycka;
 

                                           
 
Do przetargu przystąpił jeden oferent wpłacając wadium  w kwocie – 4,684.50 zł na działkę    nr 1305/9  o pow. 0,13,35 ha.
- w wyniku przetargu osiągnięto cenę – 58.195,54 zł ( w tym VAT 23%)
- Nabywcą działki został Pan Jarosław Joachimiak
 Na pozostałe działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U.  z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.)   proponuje  przeprowadzenie kolejnego przetargu.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.   
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia  16.09.2013r do dnia 23.09.2013r    

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (16 września 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 września 2013, 14:51:10)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (16 września 2013, 14:56:48)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1407