Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 12 września 2013r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 12 września  2013r  o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza   Sala Narad nr 205 - I piętro  został rozstrzygnięty I przetarg nieograniczony na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową do adaptacji na lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie:  
- pomieszczenie do adaptacji   – 53,36 m²
- pomieszczenie pomocnicze  – 15,60 m²
- korytarz                                – 13,23 m²
  Razem                                    – 82,19 m²
- udział w gruncie wynosi 2452/10000 do działki nr 76/3 ha
- zapisana w KW BY1N/00015020/3
- cena wywoławcza  50.285,00 zł
- położona w Krukówku gm. Mrocza

Do przetargu przystąpił jeden oferent
- w wyniku przetargu osiągnięto cenę – 50.788,86 zł
- nabywcą nieruchomości zostali Państwo Adam i Małgorzata Frankiewicz
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 12.09.2013r do dnia 19.09.2013r
 
 Mrocza, dnia 12.09.2013r
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (12 września 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 września 2013, 11:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079