Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 13 marca 2013r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 13 marca  2013r  o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położone w Mroczy;
- nr 963/2 o powierzchni 3,31,93 ha
- nr 965/3 o powierzchni 0,09,15 ha    
- zapisane w KW Nr BY1N/00009013/6
- cena wywoławcza 1 026 784 00 zł
- położone w Mroczy przy ul. Nakielskiej                                      
W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.  z 2010r Nr 102, poz, 651 ze zm.)   proponuje  przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.   
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 14.03.2013r do dnia 20.03.2013r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (14 marca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (14 marca 2013, 12:14:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1417