Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 29 listopada 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 29 listopada  2012r  o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położone w Mroczy;

- nr 963/2 o powierzchni 3,31,93 ha
- nr 965/3 o powierzchni 0,09,15 ha                                          

W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.  z 2010r Nr 102, poz, 651 ze zm.)   proponuje  przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.   
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 29.11.2012r do dnia 06.12.2012r
 

Mrocza, dnia 29 listopad  2012r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (30 listopada 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (30 listopada 2012, 13:14:40)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (6 grudnia 2012, 13:17:52)
Zmieniono: Zmiana lokalizacji informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1186