Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 7 września 2012r..

Ogłoszenie o wyniku przetargu                    

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 7 września  2012r  o godz.  10³° w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  sala narad  nr 205 – I piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek                                                                                                                                                        
W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r Nr 102, poz.651 z póż.zm.) proponuje przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w działek.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.
Ogłoszenie o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni.
Od dnia 07.09.2012r do dnia 14.09.2012r.
        
Mrocza, dnia  7 września 2012r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (7 września 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 września 2012, 13:54:41)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (7 września 2012, 13:59:30)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1273