Ogłoszenie o przetargu z dnia 7 września 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu                   

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 7 września  2012r  o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek
                                           
W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.  z 2010r Nr 102, poz, 651 ze zm.) proponuje  przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl. Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 7 września 2012r do dnia 14 września 2012r


Mrocza, dnia  7 września  2012r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (7 września 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 września 2012, 13:48:04)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (7 września 2012, 13:52:16)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1165