Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 20 kwietnia 2011 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 205 I – piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego sprzętu:
ciągnik gąsienicowy DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606

W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w sprzęt komisja przetargowa stosownie do art. 39 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) proponuje przeprowadzenie II – przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w sprzętu. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia I-przetargu. Ogłoszenie o terminie II – przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.mrocza.pl

Mrocza, dnia 20.04.2011r.

 


 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Sobieszczyk. (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (21 kwietnia 2011, 15:11:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1958