Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o III przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 798/6 w Mroczy z dnia 19 grudnia 2023 r.

Pobierz ogłoszenie (121kB) pdf

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).metryczka

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (19 grudnia 2023)
Opublikował: Arleta Fridehl (19 grudnia 2023, 15:25:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303