Nagroda Honorowa - Statuetka Króla Władysława Jagiełły

ROK 2004

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadania
UwagiData wręczenia
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy1/2004
„Szkoła z klasą”16.01.2004r.
SP w Witosławiu2/2004„Szkoła z klasą”16.01.2004r.
Monika Stręciwiek3/2004Mistrzostwa Świata16.01.2004r.
Adam Nurkiewicz4/2004Mistrzostwa Polski16.01.2004r.
Tomasz Leks5/2005Mistrzostwa Polski16.01.2004r.
Mariusz Narloch6/2004Mistrz Polski16.01.2004r.
Julian Kapsa7/2004Aktywność w ZW OSP RP16.01.2004r.
OSP Drzewianowo8/2004III Krajowe zawody sikawek konnych16.01.2004r.
KGW Mrocza9/200440- lat działalności01.02.2004r.
Malwina Hetzyg10/2004Mistrz Polski19.03.2004r.
MGLKS „Tarpan” Mrocza11/2004III miejsce- turniej krajowy19.03.2004r.
W ramach podpisania Dokumentu Partnerstwa- Gminie LINDERN12/200424.09.2004r.

ROK 2005

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Dominik Mikołajczyk1/2005Osiągnięcia trenerskie PC MGLKS TARPAN14.01.2005r.
Eugeniusz Nowicki2/2005Praca pedagoga w SP w Witosławiu14.01.2005r.
Anna Nurkiewicz3/2005Złoty medal w PC- tytuł Mistrz Polski14.01.2005r.
Ariel Hennig4/2005Złoty medal -Mistrz Polski w PC14.01.2005r.
Ryszard Czupryński5/2005Sponsoring sekcji PC14.01.2005r.
OSP Mrocza6/2005100-lecie istnienia13.08.2005r.
Henryk Szynal7/2005Działalność- Prezes MGLKS „Tarpan”Wręczono na Walnym Zebraniu Tarpana

ROK 2006

Nazwisko i imię/
nazwa organizacji, instytucji
Nr kolejny aktu nadania UwagiData wręczenia
Adrian Zieliński1/2006Złoty Medal Mistrzostw13.01.2006r.
Ireneusz Chełmowski2/2006Osiągnięcia trenerskie MP „Tarpan”13.01.2006r.
KGW Kaźmierzewo3/200640-lecie działalności13.01.2006r.
Tadeusz Cwynar4/2006Kultywowanie twórczości ludowej13.01.2006r.
Kazimierz Musiał5/2006Aktywizacja społeczności lokalnej-czynna działalność13.01.2006r.

ROK 2007

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Cecylia Wożniak1/2007Za długoletnią pracę społeczną i organizatorską w KGW12.01.2007r.
Stefan Łoboda2/2007Za ponad 40-letnią funkcję sołtysa wsi Matyldzin12.01.2007r.
Wanda Pajzderska3/2007Za pracę organizacyjną chóru Cecylia12.01.2007r.
Irena Olender4/2007Za pracę społeczną na rzecz rozwoju gminy12.01.2007r.
Jerzy Murawiec5/2007Długoletnia działalność w samorządzie12.01.2007r.
Adrian Zieliński6/2007Za wybitne wyniki sportowe12.01.2007r.
Tomasz Zieliński7/2007Za wybitne wyniki sportowe12.01.2007r.
Krystian Sroka8/2007Za wybitne wyniki sportowe12.01.2007r.
Chór Cecylia9/2007Za ponad 100-letnią działalność12.01.2007r.
Stowarzyszenie KMK KOS10/2007Za działalność w społeczności lokalnej w dziedzinie oświaty12.01.2007r.

ROK 2008

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadania UwagiData wręczenia
Ks. kanonik Józef Starczewski1/2008Za budzenie świadomości patriotycznej wśród mieszkańców Gminy Mrocza11.01.2008r.
NZOZ AWICENNA2/2008Za aktywne działania na rzecz promocji i poprawy zdrowia mieszkańców Gminy Mrocza11.01.2008r.
Sekcja Podnoszenia Ciężarów3/2008Za wejście do I Ligi11.01.2008r.
Paulina Sroka4/2008Za zdobycie tytułu Mistrza Polski w PC11.01.2008r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich Kazimierz Chojnacki5/2008Za zasługi dla rozwoju inf. komunikacyjnej w Gminie Mrocza11.01.2008r.
OSP Drzewianowo6/2008Z okazji 125 rocznicy powstania jednostkiWręczono podczas obchodów 125-lecia

ROK 2009

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Janina Grochowska1/2009Za działalność społeczno- kulturalną na rzecz społeczności Gminy MroczaWręczono na jubileuszu
Benedykt Nowakowski2/2009Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowejWręczono na jubileuszu
Andrzej Musiał3/2009Za kultywowanie lokalnej tradycji oraz promocji Miasta i Gminy MroczaWręczono na jubileuszu
Sławomir Łaniecki4/2009Za kultywowanie lokalnej tradycji oraz promocji Miasta i Gminy MroczaWręczono na jubileuszu
KGW Wiele5/2009Za 50-letnią działalność na rzecz środowiska lokalnegoWręczono na jubileuszu
Zw. OSP RP w Mroczy6/2009Za 35-letnią działalność popularyzującą ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy MroczaWręczono na jubileuszu


ROK 2010

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych1/2010Za liczne udziały i sukcesy w imprezach lokalnych, krajowych
i międzynarodowych a tym samym promocji Miasta i gminy Mrocza
15.01.2010r.
Sekcja Podnoszenia Ciężarów MGLKS „Tarpan” Mrocza2/2010Za zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski15.01.2010r.
Eugeniusz Kłopotek3/2010Za pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji pn. OPO PZPC w Mroczy23.01.2010r.
Janusz Zemke4/2010Za permanentne wspieranie działalności na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Mrocza23.01.2010r.

ROK 2011

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagi
Stanisław Kuczyniecki1/2011 Rozwój Miasta i Gminy Mrocza w latach 1990-2002, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przez 3 kadencje

ROK 2013

wręczone podczas sierpniowych obchodów jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza 

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagi
Andrzej Brzóska1/2013Za działalność na rzecz kultywowania twórczości ludowej i rozwijanie pasji artystycznych wśród dzieci i młodzieży
Bożena Brzezińska2/2013Za działalność na rzecz rozwoju Gminy Mrocza
Gabriela Jarecka3/2013Za długoletnią działalność na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Mrocza
Adolf Duda4/2013Za długoletnią działalność na rzecz rozwoju Sołectwa Krukówko
Stefan Kabaciński5/2013Za działalność na rzecz organizacji kombatanckich w Gminie Mrocza
Kamila Łączna6/2013Za działalność na rzecz promocji i rozwoju kultury w Gminie Mrocza
Franciszek Nowakowski7/2013Za długoletnią działalność na rzecz rozwoju Sołectwa Kaźmierzewo
Adrian Zieliński8/2013Za zdobycie Złotego Medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku w Podnoszeniu Ciężarów
Heinrich Schütte9/2013Za działalność na rzecz współpracy między partnerskimi gminami Mrocza – Lindern
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ppor. Franciszka Borzycha koło w Mroczy10/2013Za popularyzowanie wartości historyczno- patriotycznych

ROK 2015

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Magdalena Skalska1/201510-lecie współpracy Mrocza- Lindern9.01.2015r.
Waltrand Sonnenberg2/201510-lecie współpracy Mrocza- Lindern10.09.2015r.

ROK 2016

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
OSP Mrocza1/2016110-lecie działalności28.01.2016r.
OSP Drążno2/201650- lecie działalności28.01.2016r.
KGW Kaźmierzewo3/201650- lecie działalności28.01.2016r.
KGW Mrocza4/201650- lecie działalności obchodzone w 2013 r.28.01.2016r.
1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy5/2016Popularyzowanie wartości historyczno – patriotycznych oraz promocje
Gminy Mrocza
12.05.2016r. (Bydgoszcz)

ROK 2018

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucji
Nr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Tadeusz Nowakowski1/2018z okazji Jubileuszu 30 lat pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy (promowanie Gminy Mrocza poprzez udział w licznych imprezach lokalnych, krajowych i iędzynarodowych)06.01.2018r.
Agnieszka Delestowicz2/2018z okazji Jubileuszu 10 - lecia działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo oraz aktywną działalność na rzecz rozwoju lokalnego06.01.2018r.
TPD KPOR WTZ w Mroczy3/2018za wieloletnią działalność promującą Gminę Mrocza oraz organizację Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Osób Niepełnosprawnych06.01.2018r.
Monika Wołowicz4/2018za aktywną działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych06.01.2018r.
Bronisław Błaszczyński5/2018za wieloletnią aktywną działalność na rzecz organizacji kombatanckich w Gminie Mrocza06.01.2018r.
Henryk Przybylski6/2018za wieloletnią aktywną działalność na rzecz organizacji kombatanckich w Gminie Mrocza06.01.2018r.
Renata Bolka7/2018za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Gminy Mrocza w KGW oraz z okazji Jubileuszu 10 lat przewodniczenia Gminnej Radzie KGW06.01.2018r.
OSP Samsieczynek8/2018z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Jednostki oraz kultywowania przeciwpożarniczych tradycji lokalnych06.01.2018r.
Justyna Misterkiewicz-Hamowska9/2018za działalność kulturalną promującą Gminę Mrocza06.01.2018r.
JaWal &M Mrocza10/2018za wspieranie działań kulturalno-sportowych w Gminie MroczaW późniejszym terminie

ROK 2019

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Aleksandra Wintrowicz1/2019za długoletnią, społeczna działalność Przewodniczącej „Klubu Seniora” w Mroczy06.01.2019r.
LUKS „FENIKS”2/2019za 15 lat aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Mrocza06.01.2019r.
Sławomir Zawada3/2019za osiągnięcia w pracy trenerskiej Sekcji Podnoszenia Ciężarów MGLKS „TARPAN” Mrocza06.01.2019r.
Kacper Kłos4/2019za zdobycie tytułu Wicemistrza Europy w Podnoszeniu Ciężarów w Bukareszcie oraz promocję Gminy Mrocza poprzez sukcesy sportowe06.01.2019r.
MB Sp. J. J. Ignasiak, W. Ignasiak5/2019za wspieranie klubów sportowych oraz działań kulturalno-sportowych w Gminie Mrocza06.01.2019r.
Zdzisław Śledzik6/2019za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej poprzez pełnienie funkcji Naczelnika OSP we Wielu06.01.2019r.
Tomasz Pągowski7/2019za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i OSP w Drzewianowie06.01.2019r.
Danuta Oszczak8/2019za wieloletnią, aktywną działalność społeczna na rzecz mieszkańców Gminy Mrocza06.01.2019r.
Maria Nowacka9/2019Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. F. Borzycha Koło w Mroczy, za popularyzowanie wartości historyczno-patriotycznych oraz promocję Gminy Mrocza06.01.2019r.
Ks. dziekan Wojciech Cierniak10/2019za zaangażowanie w organizacji obchodów rocznicowych, imprez i przedsięwzięć na terenie gminy Mrocza oraz popularyzowanie wartości historyczno-patriotycznych06.01.2019r.

ROK 2020

Nazwisko i imię/ nazwa organizacji, instytucjiNr kolejny aktu nadaniaUwagiData wręczenia
Tomasz Kokoszewski1/2020za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mrocza05.01.2020r.
Kazimierz Stronikowski2/2020za długoletnią, aktywną działalność Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy05.01.2020r.
DAMIX Sp. z o. o.3/2020za wspieranie klubów sportowych oraz działań kulturalno – sportowych w Gminie Mrocza05.01.2020r.
Paweł Przybylski4/2020za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie05.01.2020r.
śp. Tadeusz Szyc5/2020za osiągnięcia w pracy trenerskiej sekcji tenisa stołowego MGLKS „ TARPAN” Mrocza05.01.2020r.
Danuta Radecka-Dubiel6/2020Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy w latach 1999 – 2019, za dwudziestoletnią, aktywną działalność w dziedzinie rozwoju oświaty oraz aktywizacji społeczności lokalnej05.01.2020r.


Wytworzył: Ewelina Musiał (23 stycznia 2019)
Opublikował: Ewelina Musiał (23 stycznia 2019, 12:07:05)

Ostatnia zmiana: Ewelina Musiał (17 stycznia 2020, 09:17:24)
Zmieniono: Dodanie informacji za następny rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij