Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (odbędzie się dnia 11 czerwca 2024 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informacyjne o zasadach dofinansowania w ramach Programu "Czyste powietrze" w dniu 11 czerwca 2024 r. w godz. 15:00 – 16:00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego  Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 Dofinansowanie może dotyczyć:
- wymiany starych źródeł ciepła,
- termomodernizacji budynków (ocieplenie przegród budowlanych),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- zakupu/montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zakupu/montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,          - zakupu/montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,                                  - dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć, a także tematyka jakości powietrza.

Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację, wniosek o płatność z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Pobierz informację (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (16 maja 2024)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (16 maja 2024, 14:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123