Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2023 roku

W 2023 r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB21085/OZ-az dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza" w wysokości 26.624,50 zł.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 54,45 Mg (w tym 10,61Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 43,84Mg - transport i  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) z 15 posesji położonych na terenie miasta i gminy Mrocza.

Pobierz informację (118kB) pdf

Logo WFOŚiGW (93kB) jpg
Logo NFOŚiGW (222kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (24 listopada 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (27 listopada 2023, 10:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106