Informacja dotycząca złożenia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do tut. Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do dnia 15 luty 2023 r.
Powyższe oświadczenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tut. Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. 
W przypadku niezłożenia oświadczenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
 
Druk oświadczenia jest do pobrania:
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy - Biuro Obsługi Klienta lub
- na stronie internetowej: http://www.bip.mrocza.pl - zakładka Gospodarka - Ochrona Środowiska – Informacje ogólne
oraz poniżej w załączniku.
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia do:
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - Biuro Obsługi Klienta, lub
pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, lub
przesłanie zeskanowanej kopii oświadczenia pocztą elektroniczną 
na adres: urzad@mrocza.pl


Druk oświadczenia (236kB) pdf

Pobierz informację (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (16 stycznia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (17 stycznia 2023, 11:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236