Uchwała nr XVIII/144/2020Rady Miejskiejz dnia 31 stycznia 2020w sprawie „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020”.Na podstawie art. art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.852 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/144/2020
Rady Miejskiej
z dnia 31 stycznia 2020


w sprawie „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020”.

Na podstawie art. art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.852 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (802kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (1427kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (16 lutego 2020, 09:47:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19