Uchwała nr XXVI/10/05Rady Miejskiejz dnia 28 stycznia 2005w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203)

Uchwała nr XXVI/10/05
Rady Miejskiej
z dnia 28 stycznia 2005


w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203)


Uchwała (74kB) pdf
Zal. Nr 1 (34kB) word
Zal. Nr 2 (104kB) word
Zal. Nr 3 (69kB) word
Zal. Nr 4 (73kB) word
Zal. Nr 5 (122kB) word
Zal. Nr 6 (49kB) word

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (16 lutego 2005, 08:29:59)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (16 lutego 2005, 08:51:22)
Zmieniono: Dodanie załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644