NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/1/170/04Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2004w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2005r. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 200,1 Nr 142, poz. 1591, z 200, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1068 oraz Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162. 1568 / oraz art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. 2003, Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890/

Uchwała nr XXV/1/170/04
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2005r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 200,1 Nr 142, poz. 1591, z 200, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1068 oraz Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162. 1568 / oraz art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. 2003, Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890/


Uchwała pobierz (205kB) pdf
Informacja merytoryczna pobierz (162kB) word
Załączniki:
Zał. Nr 1 (114kB) excel
Zał. Nr 2 (92kB) excel
Zał. Nr 3 (33kB) word
Zał. Nr 4 (18kB) excel
Zał. Nr 5 (36kB) excel
Zał. Nr 6 (23kB) word
Zał. Nr 7 (116kB) pdf
Zał. Nr 8 (36kB) word
Zał. Nr 9 (18kB) excel
Zał. Nr 10 (31kB) excel
Zał. Nr 11 (51kB) pdf
Zał. Nr 12 (26kB) word
Zał. Nr 13 (23kB) word
Zał. Nr 14 (27kB) word
Zał. Nr 15 (51kB) pdf
Zał. Nr 16 (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (7 stycznia 2005, 11:09:41)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (10 stycznia 2005, 08:29:33)
Zmieniono: Zmiana numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1979