NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/10/261/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomościNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U.z 2001 r Nr.142, poz.1591, zm. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 , z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003 r Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966 i z 2004 r Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291).

Uchwała nr XXIV/10/261/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U.z 2001 r Nr.142, poz.1591, zm. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 , z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003 r Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966 i z 2004 r Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291).


pobierz (81kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2290