NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/8/259/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682, i Nr 216 poz.1826).

Uchwała nr XXIV/8/259/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682, i Nr 216 poz.1826).


pobierz (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2495