NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/370/2013Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2013w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mrocza do realizacji projektu systemowego, pt.: „Człowiek najlepsza inwestycja, - jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy", w ramach Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie art 18 ust 1,2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t j. - Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645), art 3 pkt. 3 i art 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r, Nr 84 poz. 712, Nr 157poz. 1241,z 2011r. Nr 279,poz. 1644, z 2012r.poz. 1237, z2013r. poz. 714) i art 15 pkt 1,2,5,6, art 17,ust 1 pkt.5,10,ust.2pkt. 1,4,5 oraz art.110 ust 1,3,10 ustawy z dnia 12marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn.zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547z dnia 28 września 2007 roku, oraz przyjętym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Planem Działania na lata 2007-2013, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/370/2013
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2013


w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mrocza do realizacji projektu systemowego, pt.: „Człowiek najlepsza inwestycja, - jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy", w ramach Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art 18 ust 1,2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t j. - Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645), art 3 pkt. 3 i art 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r, Nr 84 poz. 712, Nr 157poz. 1241,z 2011r. Nr 279,poz. 1644, z 2012r.poz. 1237, z2013r. poz. 714) i art 15 pkt 1,2,5,6, art 17,ust 1 pkt.5,10,ust.2pkt. 1,4,5 oraz art.110 ust 1,3,10 ustawy z dnia 12marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn.zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547z dnia 28 września 2007 roku, oraz przyjętym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Planem Działania na lata 2007-2013, uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (126kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 stycznia 2014, 13:47:32)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (12 kwietnia 2015, 20:09:00)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1203