NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/360/2013Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2013w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594 zm. poz. 645 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U.z 2006r. Nr 136 poz. 969, zm. Nr 191 poz. 1412, Nr 245,poz. 1775 , Nr 249, poz. 1825 z 2007r Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458 , z 2010r Nr 96,poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013r poz.660 ) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP z 2013 r poz.814), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/360/2013
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2013


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594 zm. poz. 645 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U.z 2006r. Nr 136 poz. 969, zm. Nr 191 poz. 1412, Nr 245,poz. 1775 , Nr 249, poz. 1825 z 2007r Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458 , z 2010r Nr 96,poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013r poz.660 ) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP z 2013 r poz.814), uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (73kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4138 z dnia 2013-12-20

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (3 stycznia 2014, 13:31:49)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (12 kwietnia 2015, 20:03:53)
Zmieniono: korekta nr uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1411