Uchwała nr XXVI/202/12Rady Miejskiejz dnia 31 sierpnia 2012w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie.Na postawie art art 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art 40 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 77128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, 7Vr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art 15 ust 2, art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/202/12
Rady Miejskiej
z dnia 31 sierpnia 2012


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie.

Na postawie art art 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art 40 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 77128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, 7Vr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art 15 ust 2, art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (312kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2185 z dnia 2012-10-16

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 września 2012, 12:25:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:11:52)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1396