NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/139/08Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2008w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy MroczaNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111);

Uchwała nr XXX/139/08
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mrocza

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111);


Pobierz uchwałę (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 stycznia 2009, 14:16:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1573