NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/138/08Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2008w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r , Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 / ora, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708 Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,/

Uchwała nr XXX/138/08
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r , Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 / ora, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708 Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,/


Pobierz uchwałę (1289kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 stycznia 2009, 14:02:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471