NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/135/08Rady Miejskiejz dnia 19 grudnia 2008w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowyNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit.”a” i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t j. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,.Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,.z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz 1203,zm. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, zm. z 2006r.Nr 17 poz. 128 i Nr 146, poz. 1055 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r Nr 180 poz.1111) , art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 )

Uchwała nr XXIX/135/08
Rady Miejskiej
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit.”a” i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t j. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,.Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,.z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz 1203,zm. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, zm. z 2006r.Nr 17 poz. 128 i Nr 146, poz. 1055 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r Nr 180 poz.1111) , art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 )


Pobierz uchwałę (150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 stycznia 2009, 14:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1479