NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXVI/622/2024Rady Miejskiejz dnia 26 kwietnia 2024w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy MroczaNa podstawie art. 6j ust. 2a, art. 6k ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r, poz. 399) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXXVI/622/2024
Rady Miejskiej
z dnia 26 kwietnia 2024


w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie art. 6j ust. 2a, art. 6k ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r, poz. 399) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (334kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (251kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:

  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3063 z dnia 2024-05-07

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 maja 2024, 19:54:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93