NULL string(0) ""

Uchwała nr LX/511/2023Rady Miejskiejz dnia 2 czerwca 2023w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 rok; 2) sprawozdaniem finansowym Gminy Mrocza za 2022 rok; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Mrocza; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy; Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LX/511/2023
Rady Miejskiej
z dnia 2 czerwca 2023


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 rok; 2) sprawozdaniem finansowym Gminy Mrocza za 2022 rok; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Mrocza; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy; Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (318kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (238kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (26 czerwca 2023, 18:20:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265