NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/171/2020 Rady Miejskiejz dnia 29 maja 2020w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza” Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) w związku z art. 18 ust. 1 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1396 z późn. zm.), uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", zmienioną uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/171/2020
Rady Miejskiej
z dnia 29 maja 2020


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) w związku z art. 18 ust. 1 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1396 z późn. zm.), uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", zmienioną uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (2141kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (3116kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (15 czerwca 2020, 20:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566