Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
rejestr zmian informacji

Zmiana tytułu
Data: 2019-05-14 12:00:33
Autor: Ewelina Musiał
Zmiana tytułu
Data: 2019-05-14 11:58:39
Autor: Ewelina Musiał
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »