Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
rejestr zmian informacji

Aktualizacja
Data: 2017-04-28 08:18:45
Autor: Michał Meirowski
Aktualizacja
Data: 2017-04-28 08:18:08
Autor: Michał Meirowski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »