Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Obwieszczenie, z dnia 17.05.2016 r, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 27 oraz części dz. ew. nr 29 poł. w Modrakowie.
rejestr zmian informacji

Usunięcie błędu zawartego w tytule.
Data: 2016-05-17 08:43:32
Autor: Daniel Kończak
Obwieszczenie, z dnia 17.05.2016 r, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 27 oraz części dz. ew. nr 29 poł. w Modrakowie.
Data: 2016-05-17 08:43:32
Autor: Daniel Kończak
Usunięcie błędu zawartego w tytule.
Data: 2016-05-17 08:43:27
Autor: Daniel Kończak
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »