Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 35 000 litrów
rejestr zmian informacji

zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2023-01-27 14:14:26
Autor: Alicja Boć
dodano informację z otwarcia ofert
Data: 2023-01-24 13:31:29
Autor: Alicja Boć
Dodanie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Data: 2023-01-24 09:36:06
Autor: Alicja Boć
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »