Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.13.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.10.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 13 czerwca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.8.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 maja 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)