Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p. n.: Budowa drogi Mrocza - Wiele

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/8/PN/2009
wartość: poniżej 206.000 Euro
termin składania ofert: 20 lipca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)