Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce istniejącego łącznika oraz budowie nowego łącznika Szkoły Podstawowej w Mroczy20.02.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce istniejącego łącznika oraz budowie nowego łącznika Szkoły Podstawowej w Mroczy

20.02.2024

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2024 roku wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce istniejącego łącznika oraz budowie nowego łącznika wraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanego pomiędzy budynkami oświaty (Szkoły Podstawowej w Mroczy), na działce ewidencyjnej 416/1, obręb ewidencyjny Mrocza, gm. Mrocza.
 
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.    
 

Obwieszczenie RI.6733.19.2023.ET (30kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 lutego 2024)
Opublikował: Ewelina Troczyńska (20 lutego 2024, 15:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138