Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu na przebudowie i rozbudowie budynku oświaty o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym w Kosowie 20.02.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu na przebudowie i rozbudowie budynku oświaty o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym w Kosowie

20.02.2024

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2024 roku wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku oświaty o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej 1/1 i 24/10, obręb ewidencyjny Kosowo, gm. Mrocza.
 
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.    

Obwieszczenie RI.6733.18.2023.ET (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 lutego 2024)
Opublikował: Ewelina Troczyńska (20 lutego 2024, 15:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112