Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej dz. nr 159 Wiele24.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej dz. nr 159 Wiele

24.05.2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), w dniu 24.05.2023 r. zostało wydane postanowienie dopuszczające Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 30/B, na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położnej w obrębie Wiele”.

Pobierz obwieszczenie (67kB) pdf
Pobierz postanowienie (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (24 maja 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (26 maja 2023, 08:11:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244