Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obr. Drzewianowo18.05.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obr. Drzewianowo

18.05.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinię, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 34/2, 35, 36 w obrębie Drzewianowo w gminie Mrocza”.

Pobierz obwieszczenie (88kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (18 maja 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (19 maja 2023, 11:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229