Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44 MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha dz. 16/2, 32/6 m. Drzewianowo, gm. Mrocza14.03.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44 MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha dz. 16/2, 32/6 m. Drzewianowo, gm. Mrocza

14.03.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że
- Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w dniu 14.03.2023 r. wydał decyzję znak: RR.6220.20.2020.MK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 16/2 oraz działki nr 32/6 w miejscowości Drzewianowo, gm. Mrocza”,
- Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2022 r. znak: WOO.4221.231.2022.AG1.3, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Chojnicach z dnia 7 lipca 202 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.145.2020.PG oraz z dnia 6 sierpnia 2020 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.143.2020.MK, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2020 r. znak: N.NZ-406-39/20 są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 108, w dniach i godzinach urzędowania, 
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.


Pobierz informację (58kB) pdf
Pobierz obwieszczenie (62kB) pdf
Pobierz decyzję (1604kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (14 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (15 marca 2023, 08:06:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90