Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW na dz. nr 39 obr. Kosow27.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW na dz. nr 39 obr. Kosow

27.01.2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39 w obrębie Kosowo, w gminie Mrocza”, zostało postanowieniem znak: RR.6220.31.2022 z dnia 27.01.2023 r. zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Pobierz obwieszczenie (99kB) pdf
Pobierz postanowienie (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (27 stycznia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (30 stycznia 2023, 12:41:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255