Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław16.11.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław

16.11.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie zawiadamiające strony postępowania o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza -Witosław”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
          
                                                        Pobierz obwieszczenie (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (16 listopada 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (21 listopada 2022, 09:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164