Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 41 - 60 (z 358) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o nie wydaniu w terminie postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 'Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 7950 DJP w Drzewianowie'

19.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o nie wydaniu w terminie postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 'Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 7950 DJP w Drzewianowie'Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 'Wykonanie ujęcia wód podziemnych we Wielu'

17.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 'Wykonanie ujęcia wód podziemnych we Wielu'Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 'Wykonaniu ujęcia wód podziemnych we Wielu'

17.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 'Wykonaniu ujęcia wód podziemnych we Wielu'Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy biogazowni w Ostrowie

12.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy biogazowni w OstrowieZawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

08.04.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przedsięwzięcie polegające na' Uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miejscowości Os

04.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przedsięwzięcie polegające na' Uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miejscowości OsObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na' Uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miejscowości Ostrowo'

04.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na' Uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miejscowości Ostrowo'Obwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ZRID w zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej i Pl. Wolności w Mroczy

02.04.2019

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ZRID w zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej i Pl. Wolności w MroczyObwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie skrzyżowania ulic w Moczy

02.04.2019

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie skrzyżowania ulic w MoczyObwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ZRID w zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wodnej w Mroczy

01.04.2019

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ZRID w zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wodnej w MroczyObwieszczenie o sprostowaniu błędu do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

01.04.2019

Obwieszczenie o sprostowaniu błędu do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o opinię dla przedsięwzięcia pod nazwą ' Uruchomienie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Mroczy'

01.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o opinię dla przedsięwzięcia pod nazwą ' Uruchomienie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Mroczy'Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o udziale społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 'Uruchomienia punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Mroczy'

01.04.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o udziale społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 'Uruchomienia punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Mroczy'Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 'Uruchomienie punktu zbierania odpadów innch niż niebezpieczne na działkach 390/2 i 390/3 w

28.03.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 'Uruchomienie punktu zbierania odpadów innch niż niebezpieczne na działkach 390/2 i 390/3 wObwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ZRID w zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy łąkowej i ulicy Zielonej w Mroczy

25.03.2019

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ZRID w zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy łąkowej i ulicy Zielonej w MroczyObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o nie wydaniu postanowienia w terminie dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu w oparciu o istniejący otwór hydrogeologiczny studni ujmującej wody podziemne we Wielu

25.03.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o nie wydaniu postanowienia w terminie dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu w oparciu o istniejący otwór hydrogeologiczny studni ujmującej wody podziemne we WieluObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wszczęciu postepowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ' Budowie budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 7950 djp'

20.03.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wszczęciu postepowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ' Budowie budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 7950 djp'Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.'Uruchomienie punktu skladowania odpadów innych niż niebezpieczne w Os

13.03.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.'Uruchomienie punktu skladowania odpadów innych niż niebezpieczne w OsInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

07.03.2019

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 41 - 60 (z 358) starsze obwieszczenia »