LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 1 marca 2024 r.23.02.2024

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 1 marca 2024 r.

23.02.2024

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 1 marca 2024 r. (piątek), o godz. 10.30 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII i LXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LXXII i LXXIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Pobierz (71kB) pdf
 7. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za rok 2023 - Pobierz (3305kB) zip
 8. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią w 2023 roku - Pobierz (340kB) pdf
 9. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mroczy w 2023 roku - Pobierz (846kB) pdf
 10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mroczy za rok 2023 - Pobierz (1687kB) pdf
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa z zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Mrocza za 2023 rok - Pobierz (849kB) pdf
 12. Stan techniczny i ilość hydrantów przeciwpożarowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (931kB) pdf
 13. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Mrocza na 2024 r. - Pobierz (1217kB) zip
  2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Czereśniowej  i ul. marsz. Józefa Piłsudskiego w Mroczy, gmina Mrocza - Pobierz (4260kB) zip
  3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Mrocza - Pobierz (36kB) word
  4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 973/152, położonej w miejscowości Mrocza stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (20kB) word
  5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 973/153, położonej w miejscowości Mrocza stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (20kB) word
  6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (35kB) word
  7) w sprawie określenia treści tabliczek z numerami porządkowymi budynków - Pobierz (17kB) word
  8) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (81kB) zip
 14. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LXXIV Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 1 marca 2024 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

29 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 16:30


Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Łukasz Piotrowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (23 lutego 2024)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (24 lutego 2024, 12:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192