LXXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 stycznia 2024 r.18.01.2024

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 stycznia 2024 r.

18.01.2024

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LXXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych - Pobierz (117kB) pdf
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LXXI Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej oraz pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej w 2023 r. - Pobierz (670kB) rar
 7. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza. - Pobierz (84kB) word
 8. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr  090122C w miejscowości Drzewianowo od km  0+000 do kk 0+750. - Pobierz (81kB) word
 9. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza. - Pobierz (85kB) word
 10. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza. - Pobierz (85kB) word
 11. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024 – 2042 - Pobierz (2963kB) zip
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Mrocza na 2024 r. - Pobierz (1427kB) zip
  3) w sprawie emisji obligacji Gminy Mrocza oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Pobierz (24kB) word
  4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mrocza wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Bydgoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pobierz (16kB) word
  5) w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza - Pobierz (42kB) zip
  6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mrocza oznaczonej numerem ewidencyjnym 1173 stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (650kB) zip
  7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mrocza oznaczonej numerem ewidencyjnym 1039 stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (643kB) zip
  8) w sprawie przyjęcia do realizacji projekt pod nazwą: Kujawsko – Pomorska Teleopieka – etap I na lata 2024 – 2026 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Pobierz (22kB) word
  9) w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - Pobierz (22kB) word
  10) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta i Gminy Mrocza na lata 2023 – 2026 - Pobierz (19kB) word
  11) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na 2024 rok - Pobierz (10kB) plik
  12) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2024 - Pobierz (9kB) plik
  13) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2024 - Pobierz (29kB) word
  14) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2024 - Pobierz (48kB) zip
  15) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2024 - Pobierz (25kB) word
 12. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LXXII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 26 stycznia 2024 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

26 stycznia 2024 r. (piątek), godz. 8:00

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Łukasz Piotrowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (18 stycznia 2024)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (21 stycznia 2024, 12:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310